Gezonde voeding, van begin tot eind. Nota voeding en gezondheid

Voeding staat volop in de belangstelling. Er is veel aandacht voor gezonde voeding. De overheid wil dit bevorderen, door het aanbod van voedingsproducten en het keuzegedrag van consumenten te beïnvloeden. Er is niet zozeer aandacht voor producten, maar voor het hele voedingspatroon. Dit beleid wordt nader uitgewerkt in deze publicatie.

Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor beleidsaspecten van gezonde voeding, en voor mensen die werken in de voedingsmiddelenindustrie.

Deze publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • uitgangspunten voedingsbeleid;
  • voedselveiligheid;
  • toezicht op wet- en regelgeving;
  • onderzoek en productinnovatie;
  • gezond voedingspatroon;
  • verrijkte levensmiddelen en supplementen;
  • verbinden van preventie en zorg;
  • Bestuurlijke vernieuwing: verbinden, samenwerken en vernieuwen.

Datum van uitgave: juli 2008 / ministerie van VWS bestelcode: 8042