Informatiebulletin regelgeving visserij, 2011 speciale editie

In deze extra editie van het Informatiebulletin regelgeving visserij wordt ingegaan op de wijzigingen als gevolg van de nieuwe controleverordening.