Handel, bezit en prepareren


Deze publicatie geeft informatie over de gevolgen van de Flora- en faunawet voor de handel in en het bezitten van dieren en planten en het prepareren van dieren.
De publicatie bevat de volgende onderwerpen:
  • inheemse en uitheemse beschermde soorten;
  • voorwaarden in- en uitvoer en handelsverkeer binnen EU;
  • bezit van inheemse soorten die vallen onder de EU-Basisverordening;
  • aanvraag van vergunningen en ontheffingen.

Datum van uitgave: mei 2002 / ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)