De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011

In deze publicatie vindt u praktische handreikingen voor de selectie van marktpartijen in gebiedsontwikkeling. Ook is er veel aandacht voor initiatieven van marktpartijen, die al dan niet een grond- of vastgoedpositie hebben. Met voorbeelden uit de praktijk laat deze Reiswijzer het verloop zien bij de totstandkoming van complexe projecten, aangevuld met tips voor de gebruiker.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • de essentie van gebiedsontwikkeling;
  • het betrekken van marktpartijen: de voorfase;
  • fase van selectie of aanbesteding;
  • fase vanaf (voorlopige) gunning en overeenstemming;
  • het publiekrechtelijke kader bij gebiedsontwikkeling.

Datum van uitgave: februari 2011