Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011 - 2012 (zonder foto's)

In deze publicatie vindt u informatie over de activiteiten die plaatsvinden in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008 – 2020. Dit programma geeft een overzicht van de activiteiten voor de jaren 2011 - 2012. Zo moet in deze periode onder andere de veiligheid van fietsers worden verbeterd.

Deze versie bevat geen beeldmateriaal.

Datum van uitgave: april 2011