Somaliërs in Nederland

Profiel 2011

Dit boekje beschrijft de integratiepositie van Somaliërs in Nederland in 2011. Het is geschreven door dr. Anja van Heelsum van de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van de directie Inburgering en Integratie van het ministerie van BZK. Het is een update van het profielboekje dat BZK heeft uitgebracht in het jaar 2000. 

Er wonen per 1 januari 2010 iets meer dan 27.000 Somaliërs in Nederland. Daarvan is ongeveer een kwart 2e generatie. Het merendeel van de Somaliërs is naar Nederland gekomen om redenen van politiek asiel. Vanwege de onzekere politieke situatie in Somalië zullen naar verwachting ook in de toekomst Somalische asielzoekers naar Nederland blijven komen. 

De integratiesituatie van Somaliërs is ongunstig. De meesten hebben nauwelijks onderwijs genoten in het land van herkomst. Daarnaast zijn er veel problemen op psychosociaal vlak en in de gezinnen, in combinatie met armoede en matige huisvesting. Vooral voor de 1e generatie is extra onderwijs nodig om een stabiele plek op de Nederlandse arbeidsmarkt te kunnen verwerven. De onderzoekster beveelt aan om bij het aanpakken van de problemen samen te werken met de Somalische gemeenschap.