Infoblad Structuurvisie Ondergrond

Dit infoblad geeft beknopte informatie over de overwegingen om een Structuurvisie Ondergrond op te stellen. Naar verwachting is de Structuurvisie in 2016 gereed.