Meldingsplichtige arbeidsongevallen

In deze publicatie vindt u informatie over uw plicht als werkgever om een ernstig arbeidsongeval direct aan de Inspectie SZW te melden. Het telefoonnummer van de Inspectie SZW is 0800 5151.

Deze publicatie is bestemd voor werkgevers en geeft informatie over wat te doen als er zich een ernstig arbeidsongeval in uw bedrijf voordoet.

Datum van uitgave: maart 2013 / Inspectie SZW