Schone lucht voor iedereen

Nederland moet vanaf 1 juni 2011 minder fijn stof uitstoten. Fijn stof komt bijvoorbeeld uit gedroogde mest in stallen. Deze brochure beschrijft verschillende technische maatregelen die pluimveehouders kunnen nemen om de uitstoot van fijn stof te verminderen. Ook staan er illustraties in die de werking van een techniek duidelijk uitleggen.