Nota Werken in het onderwijs 2012

De nota Werken in het Onderwijs 2012 geeft een samenhangend beeld van de recentste ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.

In deze publicatie vindt u informatie over de meest recente ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Daarnaast laat de nota zien hoe het staat met het beleid van het kabinet om de kwaliteit van het onderwijspersoneel en de lerarenopleidingen te verhogen.

Deze publicatie is bestemd voor professionals op het gebied van onderwijs en voor overige geïnteresseerden en bevat de volgende onderwerpen:

  • kwaliteit van leraren;
  • de school als professionele organisatie;
  • lerarenopleidingen;
  • de onderwijsarbeidsmarkt in de nabije toekomst;
  • stand van zaken onderwijsarbeidsmarkt;
  • arbeidsvoorwaarden en cao’s.

Datum van uitgave: september 2011 / ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)