Handreiking agressie en geweld 2011

Om werkgevers te ondersteunen bij de aanpak van agressie en geweld tegen hun werknemers is de 'Handreiking Agressie en Geweld' opgesteld. Deze handreiking geeft richting over hoe te handelen bij agressie en geweld.

De handreiking is een praktisch naslagwerk voor beleidsmakers en beleidsondersteuners zoals personeelsadviseurs, beleidsmedewerkers en arbo-coördinatoren. Ook medewerkers die deel uitmaken van de ondernemingsraad of op een andere wijze het personeel vertegenwoordigen kunnen hier gebruik van maken.