Werken aan maatschappelijk rendement

In deze publicatie vindt u informatie over de verschillende methoden om maatschappelijk rendement inzichtelijk te maken.

De handreiking is bestemd voor beleidsmakers en projectleiders bij Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • denken in maatschappelijk rendement;
  • module I: Effecten in beeld;
  • module II: Naar een indicatieve MKBA;
  • module III: Effectonderzoek en monitoring.

Datum van uitgave: oktober 2011