Essaybundel CU@SCHOOL

In deze publicatie vindt u informatie over jeugdcultuur en school. Het is de tweede bundel met wetenschappelijke essays die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor de jaarlijkse Kennismarkt heeft samengesteld.

Deze publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • De docent als gids en de zelfwereld van jongeren.
  • Nieuw elan of teloorgang? 
  • Een zesjescultuur? Leve de zeven!
  • Leerlingen in het voortgezet onderwijs en de maatschappelijke ladder.
  • Jongeren, religie en onderwijs.
  • Jongeren, interactieve media en leren: een empirische beschrijving van diversiteit.
  • Socialiseren en presteren in het voortgezet onderwijs - over de motivatie van leerlingen voor school en de rol van ouders, peers en onderwijs.
  • Hoe de straat de school binnendringt.

Datum van uitgave: december 2011 / ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)