Verkeersborden en verkeersregels in Nederland

In deze brochure vindt u informatie over de verkeersborden en verkeersregels in Nederland.

Let op: deze brochure uit 2014 is een verkorte versie van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de datum van uitgave. De volledige en actuele informatie over de verkeersborden en verkeersregels in Nederland vindt u in de huidige wet- en regelgeving.

De brochure bevat de volgende onderwerpen:

  • verkeersgedrag;
  • verkeersregels;
  • verkeerstekens;
  • aanwijzingen;
  • bijzondere bepalingen voor gehandicapten;
  • tijdelijke verlaging maximumsnelheid bij verstoring olie-aanvoer;
  • milieuzones.

Datum van uitgave: mei 2014.

N.B. In de brochure staat dat u meerdere exemplaren telefonisch kunt bestellen. Dit is echter niet mogelijk. De brochure is uitsluitend via de website te downloaden.