Road Traffic Signs and Regulations in the Netherlands

In deze Engelstalige brochure vindt u informatie over de verkeersborden en verkeersregels in Nederland.

Let op: deze brochure uit 2014 is een verkorte versie van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de datum van uitgave. De volledige en actuele informatie over de verkeersborden en verkeersregels in Nederland vindt u in de huidige wet- en regelgeving.

De brochure bevat de volgende onderwerpen:

  • verkeersgedrag;
  • verkeersregels;
  • verkeerstekens;
  • aanwijzingen;
  • bijzondere bepalingen voor gehandicapten;
  • tijdelijke verlaging maximumsnelheid bij verstoring olie-aanvoer;
  • milieuzones.

Datum van uitgave: mei 2014.