Infoblad Bouw- en sloopwerkzaamheden Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 bevat een aantal procedurele voorschriften over het slopen van bouwwerken en een aantal voorschriften die tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden in acht genomen moeten worden. Dergelijke voorschriften waren voorheen opgenomen in de gemeentelijke bouwverordeningen en de milieuregelgeving.

Infoblad Bouw- en sloopwerkzaamheden Bouwbesluit 2012 (PDF | 5 pagina's | 232 kB)