Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2011/2012 - Vacatures 3e kwartaal 2011

Om de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt te volgen en inzicht te krijgen in de effecten van het arbeidsmarktbeleid laat het ministerie van OCW jaarlijks een aantal onderzoeken uitvoeren. Eén van die onderzoeken is de Arbeidsmarktbarometer.

Dit monitoronderzoek richt zich op de vraag naar personeel in:

  • het primair onderwijs;
  • het voortgezet onderwijs;
  • het middelbaar beroepsonderwijs.