Loopbaanmonitor onderwijs 2011

Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen in 2010

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Regioplan de Loopbaanmonitor 2010 uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn in april 2011 zo’n 9200 mensen benaderd die in 2010 afstudeerden aan een lerarenopleiding. Via een internetenquête is hen gevraagd naar hun huidige positie op de arbeidsmarkt. In oktober 2011 zo’n 1900 afgestudeerden benaderd om nogmaals aan te geven wat hun arbeidsmarktpositie op dat moment was.

In beeld wordt gebracht:

  • Wat is hun situatie na afstuderen?
  • Willen zij in het onderwijs te (blijven) werken?
  • Hun oordeel over het werkklimaat en de begeleiding.