Private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een nieuwe stelsel voor het bouwtoezicht in Nederland. Naar aanleiding van de adviezen van de Commissie Fundamentele vernieuwing van de bouw is op 27 november 2013 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de beleidsvoornemens op hoofdlijnen. Kern is dat in de toekomst bouwpartners zelf hun kwaliteitsborging moeten regelen. Het bevoegd gezag kijkt naar welstand, ruimtelijke ordening en de veiligheid van derden, private partijen zorgen zelf voor het voldoen aan het Bouwbesluit. Het nieuwe stelsel moet in 2015 in werking treden. In een overgangsperiode van minimaal drie jaar mag een bouwpartij kiezen voor private kwaliteitsborging of het huidige toezicht door de gemeente.

Hoe dit (vanaf 2015) kan gaan werken is beschreven in dit infoblad, waarin tevens de resultaten van een drietal onderzoeken naar private kwaliteitsborging zijn meegenomen.