Factsheet Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo

Factsheet over de enquête die het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2012 over ouderbetrokkenheid heeft gehouden onder ouders in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.