Stand van zaken van de Sociale Zekerheid, januari 2013

In deze publicatie vindt u algemene informatie over de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen in Nederland. Ook vindt u hierin de actuele bedragen per 1 januari 2013. Deze publicatie is bestemd voor iedereen die (rechtmatig) in Nederland verblijft of werkt en bevat onder andere de volgende onderwerpen:

 • Premieoverzicht;
 • Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • Algemene nabestaandenwet (ANW);
 • Algemene kinderbijslagwet (AKW);
 • Kindgebonden budget;
 • Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG);
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • Zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen (ZEZ-regeling);
 • Ziektewet (ZW);
 • Werkloosheidswet (WW);
 • Toeslagenwet (TW);
 • Wet werk en bijstand (WWB);
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Gesproken versie

U kunt de ingesproken versie van deze brochure ook beluisteren via een Daisy cd-rom. Deze cd-rom kunt u bestellen bij Dedicon.