Zuiver aanvaarden van nalatenschap uit erfenis

Een erfgenaam die zuiver een nalatenschap aanvaardt, krijgt van rechtswege alle goederen en schulden van de erflater. Als de nalatenschap negatief is, moet hij met zijn eigen vermogen de overgebleven schulden betalen. In deze factsheet leest u welke handelingen leiden tot zuivere aanvaarding en hoe u kunt voorkomen dat u zuiver aanvaard.