Informatieblad Giften, leningen en lidmaatschapsrechten

Hoe haalt u (als maatschappelijke organisatie of bewonersorganisatie) het geld op om een buurthuis over te nemen of een wijkonderneming op te richten? Hoe zorgt u voor het geld om door te gaan met uw activiteiten? Giften, leningen en lidmaatschapsrechten bieden hiervoor een oplossing.