Informatieblad Maatschappelijke kosten en baten in beeld

Dit informatieblad geeft meer info over het thema 'Maatschappelijke kosten en baten', één van de speerpunten van de directie Woon- en Leefomgeving van het ministerie van BZK.