Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming

De brochure bestaat uit twee delen.

In het eerste deel is de integrale tekst opgenomen van het Instellingsbesluit Ministeriƫle Commissie Crisisbeheersing 2013 dat per 25 april 2013 in werking getreden.

De Commissie besluit over een samenhangende aanpak van het geheel van maatregelen en voorzieningen, dat het Rijk treft in samenwerking met andere organisaties ter voorbereiding op, ten tijde van en met betrekking tot de nafase van intersectorale crises waarbij de nationale veiligheid in het geding is.

Het tweede deel bevat de integrale tekst van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (NHC) dat tegelijk met het instellingsbesluit door de ministerraad is vastgesteld. Het Handboek is een nadere uitwerking van dit besluit en legt de hoofdlijnen vast van het generieke crisisbeheersingsbeleid en van het stelsel met betrekking tot de crisisorganisatie van het Rijk. Het beschrijft de werkwijze van de Ministeriƫle Commissie, alsmede de ambtelijke advisering en ondersteuning.