Handreiking Studentenhuisvesting en bouwregelgeving

Deze brochure gaat over bouwregelgeving voor studentenhuisvesting. Dat lijkt een bijzondere combinatie, want het woord studentenhuisvesting heeft op zich niets met bouwregelgeving te maken. Met studentenhuisvesting worden meestal
huurwoningen bedoeld waar studenten in gehuisvest zijn en studentenhuisvesters zijn de partijen die studentenhuisvesting aanbieden.

Voor de gebouwen waarin studenten zijn gehuisvest gelden regels. De bouwtechnische regels staan in Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit bevat namelijk de technische voorschriften waaraan alle gebouwen moeten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan brandveiligheidseisen en ventilatie-eisen. Het woord studentenhuisvesting zelf staat echter niet in Bouwbesluit 2012. Studentenhuisvesting valt onder de ‘woonfunctie’ van Bouwbesluit 2012. Overigens vallen onder de ‘woonfunctie’ ook‘eengezinswoningen’ en ‘woongebouwen’.

Er zijn verschillende vormen van studentenhuisvesting, met elk zijn eigen kenmerken en eigenschappen. Zo kan er onderscheid gemaakt worden in nieuwe studentenhuisvesting (nieuwbouwprojecten) en bestaande studentenhuisvesting die al geruime tijd in gebruik is. Ook Bouwbesluit 2012 kent dit onderscheid.

Voor nieuwe studentenhuisvesting gelden doorgaans zwaardere eisen dan voor bestaande studentenhuisvesting. Daarnaast kennen we studentenhuisvesting in permanente vorm en in tijdelijke vorm. De voorschriften voor permanente studentenhuisvesting zijn doorgaans strenger dan tijdelijke studentenhuisvesting.

Tenslotte kent het Bouwbesluit voor studentenhuisvesting onderscheid in de begrippen ‘woonfunctie’ en ‘woonfunctie voor kamergewijze verhuur’. De verschillen tussen deze vormen van studentenhuisvesting en de eisen hiervoor in het Bouwbesluit komen in deze brochure aan de orde zodat duidelijk wordt in welke gevallen welke eisen gelden.