Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland

Komt u vanuit het buitenland naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig voor uw contact met de Nederlandse overheid.

Deze folder is bedoeld voor personen die niet langer dan 4 maanden in Nederland blijven.