Schoolkosten en onderwijstijd

Deze brochure is bedoeld voor ouders en leerlingen die in de medezeggenschapsraad zitten. In deze brochure wordt de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) kort toegelicht. Verder leggen we uit hoe het zit met de schoolkosten, wat is nu wel gratis en wat niet? Daarnaast komt het onderwerp ‘onderwijstijd’ aan de orde.