Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts: zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij

Deze brochure geeft informatie over de nieuwe voorwaarden voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij die op 1 maart 2014 ingaan.

Vanaf 1 maart 2014 gelden nieuwe regels voor het gebruik van antibiotica bij melkvee, varkens, vleeskalveren en vleeskuikens. Dan hebben alle antibiotica de UDD-status ('Uitsluitend Door Dierenarts').