Programma Betere Opsporing door Sturing op Zaken (BOSZ)

Het programma BOSZ heeft tot doel de sturing door het Openbaar Ministerie op de politie te verbeteren. De sturing heeft betrekking op de actuele werkvoorraad, de kwaliteit van dossiers en betere terugkoppeling en verantwoording van de aangeleverde zaken.