Nieuw in Nederland (voor asielgerechtigden, gezinsvormers, gezinsherenigers)

De brochure bevat informatie om u op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. U leest hierin onder andere over wat u moet regelen als u in Nederland komt.

In de brochure treft u ook tal van links aan naar websites van (overheids)organisaties waar u meer gedetailleerde informatie kunt vinden.

Naast een Nederlandse versie - die u hier aantreft - is de brochure ook beschikbaar in verschillende andere talen.

Gesproken versie