Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten

Nederland bevordert de eerbiediging van mensenrechten door het bedrijfsleven. Doel is mensenrechtenschendingen door bedrijven, rechtstreeks of in productieketens, te voorkomen. In deze brochure zet het kabinet uiteen wat het bestaand beleid is, wat de consultaties over het Ruggie-beleidskader hebben opgeleverd en welke aanvullende stappen worden gezet.

Dit is de versie van april 2014. Hierin vindt u ook de Guiding Principles inzake bedrijven en mensenrechten: implementatie van het 'Protect, Respect and Remedy'-raamwerk van de Verenigde Naties.