Leeswijzer Huisvestingswet 2014

In dit document leest u de wettekst van de Huisvestingswet zoals die luidt op 1 januari 2015. Ook vindt u hier een algemene en artikelsgewijze toelichting op deze wet. Dit document geeft daarnaast een overzicht van de verschillende bronnen.

Gesproken versie

Leeswijzer Huisvestingswet 2014