Smart Cities Krant

Deze krant geeft een overzicht van hoe ver het ministerie van Infrastructuur en Milieu (directie Ruimtelijke Ontwikkeling) is met de beleidsverkenning Smart Cities. Daarnaast geeft de krant een beeld van wat er momenteel gaande is in de wereld van Smart Cities.

Onder meer de oogst van het lerend netwerk NL Smart Cities, de 1e ronde praktijkcases van Atelier Stad en een studie naar mogelijke scenario's passeren de revue. Ook geven een aantal experts hun visie op de ontwikkeling van Smart Cities in Nederland en Europa en worden Nederlandse initiatieven en toepassingen in beeld gebracht.