Wet werk en zekerheid: Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao (factsheet voor werknemers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen de voorwaarden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In bepaalde gevallen mogen werkgevers bij cao afwijken van de veranderingen die de wet aanbrengt.