Wet werk en zekerheid: Werken met een uitzendkracht (factsheet voor werkgevers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen de voorwaarden waaronder u uitzendkrachten kunt inzetten. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden.