Wet werk en zekerheid: Werken als uitzendkracht (factsheet voor werknemers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen de voorwaarden waaronder u als uitzendkracht kunt werken. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden.