Salariskaart onderwijs 2015

Overzicht van de bruto-maandsalarissen in het onderwijs in euro's behorende bij een normbetrekking.