Wet werk en zekerheid: Berekening vergoeding aanzegtermijn - geldig tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid geldt voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer sinds 1 januari 2015 een aanzegtermijn. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waar werkgevers en werknemers rekening mee moeten houden wat betreft de berekening van deze vergoeding.