Factsheet diabeteszorg in het primair onderwijs

In deze factsheet staan het juridische kader en een overzicht van de mogelijkheden voor het verlenen van diabeteszorg in het primair onderwijs.

In aanvulling op deze factsheet hebben diabetesorganisaties, onderwijsraden en consulenten zieke leerlingen een stappenplan ontwikkeld voor de concrete uitwerking van diabeteszorg op scholen.