Informatieblad Slachtoffers en Justitie

In dit informatieblad krijgt u informatie over wat uw rechten als slachtoffer of nabestaande in een strafproces zijn, hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. Nabestaanden hebben in de meeste gevallen dezelfde rechten als slachtoffers.