Toepassing Wet werk en zekerheid in de amateursport

Sinds 1 juli 2015 is het recht dat geldt voor tijdelijke arbeidovereenkomsten gewijzigd door de Wet werk en zekerheid (Wwz). Hiermee wordt de positie van werknemers die werken op basis van een tijdelijk contract verbeterd. Zij komen sneller in aanmerking voor een vaste baan.

De wijziging heeft daarmee ook gevolgen voor de amateur­sport, met name bij werknemers die op basis van elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten werkzaamheden verrichten (bijvoorbeeld trainers, managers, terrein­verzorgers, barpersoneel).

Gesproken versie

Toepassing Wet werk en zekerheid in de amateursport