Woningmarktscriptieprijs 2017

Het ministerie van BZK wil stimuleren dat het waardevolle onderzoek van talentvolle jonge studenten makkelijker zijn weg vindt naar beleidsmakers. Daarom looft het ministerie sinds 2012 een scriptieprijs uit voor masterscripties waarbij het Woononderzoek Nederland (WoON) is gebruikt. Om meer studenten in de gelegenheid te stellen hun talenten te tonen is de WoON-scriptieprijs verbreed naar de Woningmarktscriptieprijs. De belangrijkste wijziging is dat bij de Woningmarktscriptieprijs het gebruik van het WoON geen voorwaarde is voor deelname.

De eerste Woningmarktscriptieprijs wordt uitgereikt in het najaar van 2017. De WoON-scriptieprijs komt hiermee te vervallen. Inzendingen voor de WoON-scriptieprijs 2016 dingen mee naar de Woningmarktscriptieprijs 2017.

In de flyer staat meer informatie over de Woningmarktscriptieprijs, onder andere over de voorwaarden.