Informatiebulletin, december 2016

In dit informatiebulletin staat de laatste informatie over regelgeving en procedures voor de Nederlandse visserij.

In dit bulletin staat onder andere informatie over:

  • aanpassing contingentenstelsel;
  • voorschriften pulsvisserij op platvis;
  • gebruik slibschaaf op mosselpercelen;
  • maatregelen tegen oneigenlijke inzet van vaste vistuigen op de Oosterschelde.