Factsheet extra zorg in de Langdurige zorg

Deze factsheet geeft antwoord op de vraag 'Welke zorg kunnen langdurig zieken krijgen op basis van de Wlz?