Informatie website invoeringbasisggz.nl

Informatie over de invoering van de generalistische basis GGZ (in 2014) en de veranderingen voor huisartsen, behandelaars GGZ en patiƫnten.

De teksten in dit document zijn afkomstig van de website invoeringbasisggz.nl. Deze site is vanaf 1 januari 2017 offline omdat deze stelselwijziging inmiddels helemaal is ingevoerd.

De genoemde website was een samenwerkingsverband tussen: GGZ Nederland, InEen, Landelijke Huisartsen Vereniging, Landelijk Platform GGz, Nederlands Instituut voor Psychologen, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Platform Meer GGZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.