Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

In deze publicatie leest u de bedragen per 1 januari 2017 voor de volgende uitkeringen:

  • Participatiewet;
  • IOAW en IOAZ;
  • AOW;
  • Anw;
  • Wajong;
  • WW;
  • WIA;
  • WAO;
  • ZW;
  • TW.

Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand.