VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Nederlandse vertaling van de tekst van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.