Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 stijgt het wettelijk minimumloon. Bepaalde uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, deze stijgen daarom mee.

Het gaat om de uitkeringen

 • Participatiewet
 • IOAW 
 • IOAZ
 • AOW
 • Anw
 • Wajong
 • WW
 • WIA
 • WAO
 • ZW
 • TW

Het minimumloon stijgt van € 1.551,60 naar € 1.565,40 bruto per maand.

Vanaf 1 juli 2017 geldt het algemene minimumloon ook vanaf 22 jaar, in plaats vanaf 23 jaar.

Gesproken versie

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen SZW per 1 juli 2017