Brochure De juiste zorg op de juiste plek

Deze brochure vat samen wat de taak is van De Taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en hoe de ingezette ontwikkeling in de zorg kan voortgaan. Doel is: de zorg doelmatiger organiseren waarbij de zelfredzaamheid en het functioneren van mensen voorop staat.

U kunt ook het volledige rapport van de Taskforce De juiste zorg op de juiste plek lezen.